Servis Montana

 • profesionální vysokokapacitní automat pro kompletní servis lyží, 2× brusný kámen (brusným kamenem 350×135×203mm), agregáty pro kompletní úpravu hrany, 2× rotační kartáč pro nanášení a leštění vosku
 • profesionální stroj pro velká lyžařská centra (půjčovna, obchod, servis), ideální pro velké lyžařské areály a centra horských středisek, kapacita 6.000-12.000 párů lyží / sezonu
 • vhodný pro všechny typy lyží včetně běžek a zároveň širokých lyží
 • moderní vysoce kvalitní systém finální úpravy plochy skluznice lyže s možností nastavení podélné, příčné, kombinace podélné a příčné struktury (křížové) a variální struktury
 • speciální servisní modus pro závodní servis – proměnlivá rychlost vodící rampy v průběhu procesu finální struktury
 • boční úhlování hrany a následný odklon a leštění hrany spodní, ideálně provedený servis hrany v celé její délce včetně špičky – DŮLEŽITÉ pro carving

Stroj MODULAR ENERGY umožňuje tyto činnosti:

Základní předbroušení a finální broušení

Základní předbroušení

 • Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
 • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti, slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
 • Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

Porovnání výsledků broušení na brusném pásu / kameni:

    Brusný pás     Brusný kámen
    Plošné broušení skluznice     Absolutní rovina broušení plochy skluznice
    Skluznice je „chlupatá“     Hladká plocha skluznice
    Náhodná struktura – pás     Přesná struktura s volitelnými parametry
    Průměrná kluzná vlastnost     Excelentní kluzná vlastnost po dlouhou dobu

Finální přebroušení

 • Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.
 • Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální.
 • Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury).
 • Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.
 • Pro kombinované a variální struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlosti posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.
 • Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička – patka, 1 cyklus.

Úhlování boční hrany a kluzná keramická podložka

Úhlování boční hrany

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89 – 87°. Správně volený úhel zabezpečuje dokonalému kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
 • Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.
 • Pravidelně úhlovaná hrana v celé její délce (od špičky k patě) je pouze dosažitelná při broušení hrany brusným páskem přes kluznou keramickou podložku.

Kluzná keramická podložka

 • Plnohodnotný carvingový efekt = přesně zúhlovaná hrana v celé její délce od špičky k patě.
 • Geometrie kluzné podložky zaručuje konstantní úhel broušení boční hrany.
 • Proměnlivá rychlost = kontrolovatelná účinnost broušení.
 • Konstantní odběr materiálu z plochy hrany vč. boční ochranné lamely hrany.
 • Minimální hloubka narušení hrany díky různým hrubostím brusného pásku.
 • Po broušení vznikne horizontální struktura hrany.
 • Pro závodní servis je základně připravená (naúhlovaná) boční hrana ještě vyleštěna pomocí brusného kamene – tuning boční hrany. Slouží k docílení ostrého vrcholu úhlu hrany a zároveň k jejímu vyhlazení, tedy vymazání struktury po brusném pásku.

Tuning spodní hrany

TUNING SPODNÍ HRANY

 • Konstantní odklon – tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze na základě přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran.
 • Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.4 – 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku.
 • Radiální tuning – proměnlivý úhel (0.4 – 0.8°) odklonu spodní hrany od skluznice. Podstata proměnlivého úhlu odklonu souvisí s možností nastavení většího odklonu hrany v oblasti max. šíře lyže (špička a pata) a naopak v nejužší – středové části pod botou zase pak co nejnižší úhel.
 • Podbroušením – vyleštěním spodní hrany zároveň odstraníme zbytkový otřep vzniklý při bočním broušení.
 • Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo tlaku posuvu.
 • Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).
 • Kvalitně provedený tuning nezanechá žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí ve stejném směru jako kluzný směr lyže (špička – pata).
 • Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže.
 • Podbroušení se provádí pouze v celé délce lyže (špička, pata včetně).
 • V případě úhlu podbroušení <=0.8° nedojde k broušení okraje skluznice.

Impregnace, leštění a voskování za sucha

IMPREGNACE A LEŠTĚNÍ

 • Samotné broušení je vždy velkým zásahem do jednotlivých pórů skluznice. Základní impregnace je zvláště potřeba k hloubkové ochraně póru a zajištění jeho elasticity.
 • Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictvím tepelné voskové lázně, díky které je skluznice schopna absorbovat co největší ale zároveň i nejnutnější množství vosku – při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.
 • Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice provádíme mechanickým způsobem pomocí nylonových kartáčů a nebo filcových pásů pro polishing, které jsou dostatečně měkké tak, aby nepoškodily – neztupily vrchol úhlu hrany.
 • V případě dobře zvolené a provedené strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, nikoli jako způsob, jak docílit výrazné změny kluzných vlastností lyže.

VOSKOVÁNÍ ZA SUCHA

Rotační kartáč je zahříván horkým vzduchem cca 100°C a zároveň napuštěn voskem. Funkcí druhého rotačního kartáče je leštění impregnovaného vosku z plochy skluznice.

Ovládání:

 • číslicový panel s pamětí 30 programů
 • grafický display ovládání, touch screen
 • počítačem on-line řízený brusný program – změna parametrů za chodu

UCHYCENÍ LYŽE:

 • automatický ustřeďovací systém před uchycením lyže
 • uchycení pomocí vakuových hlav – volně stavitelných s ohledem na pozici vázání
 • automatické uchycení 1 lyže s dopravním pásem se skladovou kapacitou 6 lyží

AUTOMATICKÝ PŘEPOČET BRUSNÉ RYCHLOSTI KAMENE S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ PRŮMĚR KAMENE

BROUŠENÍ PLOCHY SKLUZNICE:

 • variabilní rychlost kamene v rozmezí 300-1.900 ot./min.
 • variabilní rychlost posuvu 5-30 m/min
 • 12 stupňů nastavení pracovní hloubky diamantu při orovnání kamene v rozsahu 0.5-6/100 mm
 • možnost individuální regulace tlaku přítlaku.
 • SERVO kontrola tlaku přítlaku při probíhajícím broušení plochy skluznice, velmi důležité pro carvingové lyže
 • možnost úplného broušení špičky lyže

ÚHLOVÁNÍ BOČNÍ HRANY:

 • paralelní čelisti s keramickým brusným páskem a kluznou keramickou destičkou
 • plošné broušení hrany, jednoduché nastavení bočního úhlu 87-89°
 • nastavení tlakové křivky pro boční broušení
 • automatická kontrola spínacího času pro boční broušení v závislosti na měření délky skluznice

PARALELNÍ KOMBINACE 2 TUNINGOVÝCH KAMENŮ S ELEKTRICKÝM POHONEM OROVNÁVÁNÍ

TUNING SPODNÍ HRANY:

 • konstantní úhel nastavení
 • tuning (odklon) spodní hrany v celé její délce, včetně zakřivení špičky a patky

 Možnosti:

 • Varianta s 2 brusnými kameny
 • Agregát pro mazání a leštění vosku
 • ENERGY 1 – 1× kámen, boční úhlování, HTT
 • ENERGY 1W – 1× kámen, boční úhlování, HTT, voskování
 • ENERGY 2 – 2× kámen, boční úhlování, HTT
 • ENERGY 2W – 2× kámen, boční úhlování, HTT, voskování